Գրադարան

 

 

Հայբուսակ համալսարանի գրադարանը իր գործունեությունը սկսել է 1991 թ-ից` ունենալով ընդամենը հարյուր անուն գիրք: Պարբերաբար համալրվելով դասագրքերով, ուսումնաօժանդակ, ուսումնամեթոդական, գեղարվեստական, հանրամատչելի գրականությամբ և ամսագրերով ներկայումս դարձել է ուսանողների և դասախոսների համար ցանկալի վայրերից մեկը: Գրադարանին կից գործում է ընդարձակ ընթերցասրահը, որն ունի ինտերնետ կապից /Wi-Fi/ օգտվելու հնարավորություն: Ներկայումս գրքերի ընդհանուր թիվը հասնում է 35.340 –ի, որից 15.080-ը դասագրքեր են , 4200-ը ծրագրային գեղարվեստական, 1400-ը ուսումնամեթոդական, 14600-ը ուսումնաօժանդակ, 60 քարտեզ, էլեկտրոնային-տեղեկատվական 19 CD, որտեղ ընդգրկված են 25.000 անուն գիրք: Առկա է նաև տեղեկատվական տպագրական մամուլ: Գրադարանը համագործակցում է Հայաստանի ազգային գրադարանի, Ավ. Իսահակյանի անվան քաղաքային կենտրոնական գրադարանի, Գիտաբժշկական գրադարանի հետ, որոնց հետ կնքված պայմանագրերի շնորհիվ մեր ուսանողները կարող են անվճար օգտվել նրանց գրքային ֆոնդերից: