[rev_slider_vc alias=”slider-5″]

ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱԴԻՐ Լ․ Վ․ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻ ԳՐՔԵՐԸ

 

ՀԵՂԻՆԱԿ` Լ.Վ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ “ՀԱՅԲՈՒՍԱԿ” ՀԱԼԱՍԱՐԱՆ, “ՀԱՅԲՈՒՍԱԿ” ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ: 2003 Թ,400 ԷՋ

 

ՀԵՂԻՆԱԿ` Լ.Վ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ԲՆՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՆՐԱ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ  ԵՒ ՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ  ՈՒՂԻՆԵՐԸ  2005 Թ, 518 ԷՋ+136 ԷՋ  ԳՈՒՆԱՎՈՐ  ՆԵՐԴԻՐ

 

.

 

ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ՝ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Լ.Վ., ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Ա.Լ. ՖԻՏՈԹԵՐԱՊԻԱ (ԲՈՒՍԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ) ՀԱՏՈՐ 7 ԵՐ.: ՆԱՀԱՊԵՏ, ‹‹ՀԱՅԲՈՒՍԱԿ››  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ,- 2006Թ., 668 ԷՋ+128 ԷՋ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՆԵՐԴԻՐ

 

 

ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ՝ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Լ.Վ., ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Ա.Լ. ՖԻՏՈԹԵՐԱՊԻԱ (ԲՈՒՍԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ) ՀԱՏՈՐ 8 ԵՐ.: ՆԱՀԱՊԵՏ, ‹‹ՀԱՅԲՈՒՍԱԿ›› ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ,-2007Թ., 756 ԷՋ+128 ԷՋ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՆԵՐԴԻՐ

.

 

ՀԵՂԻՆԱԿ` Լ.Վ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆ  ԲՆՈՒԹՅԱՆ ԳԱՂՏՆԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ  ՀԱՏՈՐ 1, ՏՊԱԳՐՎԱԾ Է  “ՀԱՅԲՈՒՍԱԿ” ՀԱԼԱՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՄԱՄԲ: 2004 Թ,444 ԷՋ

 

ՀԵՂԻՆԱԿ` Լ.Վ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՊԱՐՏԻԶԱԳՈՐԾԻ ՀԱՆՐԱԳԻՏԱՐԱՆ ՀԱՏՈՐ 1, ՏՊԱԳՐՎԱԾ Է “ՀԱՅԲՈՒՍԱԿ” ՀԱԼԱՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՄԱՄԲ: 2005 Թ,334 ԷՋ+192 ԷՋ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՆԵՐԴԻՐ

 

.

 

ՀԵՂԻՆԱԿ` Լ.Վ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐԱՇԱՐԺ ԲՈՒՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ “ՀԱՅԲՈՒՍԱԿ” ՀԱԼԱՍԱՐԱՆ, “ՀԱՅԲՈՒՍԱԿ” ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ: 2003 Թ,400 ԷՋ

 

 

ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ՝ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Լ.Վ., ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Ա.Լ. ՖԻՏՈԹԵՐԱՊԻԱ (ԲՈՒՍԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ) ՀԱՏՈՐ 8 ԵՐ.: ՆԱՀԱՊԵՏ, ‹‹ՀԱՅԲՈՒՍԱԿ›› ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ,-2007Թ., 756 ԷՋ+128 ԷՋ ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՆԵՐԴԻՐ