Ֆինանսական գործիքներ և մեխանիզմներ-Ռ.Ա.Սահակյան-2006