Սամվել Մուրադյան “Հովհաննես Շիրազ. Բանաստեղծը, մարդը”