Պարբերական հիվանդության որովայնի օրգանների և մարսողական համակարգի ախտահարման դրսևորումները երեխաների շրջանում-Գ. Գ.Ասարյան