Մանկաբուժություն-Ստոմատոլոգիական ֆակուլտետի ուսանողների համար-2017