ՄԱՆԿԱԲԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ- Գ.Ա. Բեգլարյանի և Ռ. Ա. Աբրահամյան-2010