Հոգեբանություն-Ա.Գ.Կովալյով,Ա.Ա.Ստեպանով,Ս.Ն.Շաբալին