ԼԱՏԻՆԵՐԵՆ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ- Հ.Թ. ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ, Վ.Մ. ԲԱԼԱԲԱՆՅԱՆ,Գր.Գ. ՏԻՐԱՑՅԱՆ, Ն.Ս. ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ, Լ.Ռ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ