Դիմածնոտային շրջանի բորբոքային հիվանդություններ-Ա.Գ.Խաչատրյան,Ս.Ս.Բուռնազյան-2013