Դեղաբույսերի պաշարագիտություն և դեղաբուսական հումքի ապրանքագիտական վերլուծություն-Ն.Բ.Չիչոյան,Հ.Մ.Գալստյան-2014