Ընդհանուր և մասնավոր մանրէակենսաբանություն-Լ.Թ.Դանիելյան-2002