Բուսանունների հայերեն, լատիներեն, ռուսերեն բառարան-Ա.Ա.Գուլյան,Կ.Վ.Բալայան-2013