Տնտեսական գործունեության վերլուծություն
19 Օգս

Տնտեսավարող սուբյեկտների սնանկացման և ռիսկերի գնահատման մեթոդիկան-Ա.Բայադյան-2001

Կարդալ ավելին
19 Օգս

Տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության ֆինանսական արդյունքների վերլուծությունը Ա. Բայադյան-2000

Կարդալ ավելին
19 Օգս

Տնտեսական գործունեության վերլուծություն-Ա.Սարգսյան-2005

Կարդալ ավելին
19 Օգս

Տնտեսական գործունեության վերլուծություն-Ա.Անդրեասյան-2003

Կարդալ ավելին
19 Օգս

Պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները ՀՀ-ում-Ա.Բայադյան,Հ.Մարկոսյան-2015

Կարդալ ավելին
19 Օգս

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ,ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ-2017

Կարդալ ավելին
23 Հնվ

Տնտեսության վերլուծության մաթեմատիկկան եղանակները-Մաս 3

Կարդալ ավելին
23 Հնվ

Տնտեսության վերլուծության մաթեմատիկկան եղանակները-Մաս 2

Կարդալ ավելին
23 Հնվ

Տնտեսության վերլուծության մաթեմատիկկան եղանակները-Մաս 1

Կարդալ ավելին
23 Հնվ

Տնտեսական գործունեության վերլուծություն-2005

Կարդալ ավելին