Տնտեսական աշխարհագրություն և պատմություն
19 Օգս

Տնտեսական պատմություն- Լ. Անանյան, Լ.Պերոսյան-2005

Կարդալ ավելին
19 Օգս

Տնտեսական աշխարհագրություն-Իկ.Մարգարյան,Մ.Մանասյան-2004

Կարդալ ավելին
19 Օգս

Տնտեսական աշխարհագրություն-Իկ.Մարգարյան,Մ.Մանասյան-2004

Կարդալ ավելին
19 Օգս

Ուրվագիծ արդի հայ տնտեսագիտական մտքի պատմության-Ռ.Ն.Սարինյան

Կարդալ ավելին
19 Օգս

ՀՀ և ԼՂՀ տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն-Ս.Մելքումյան-2005

Կարդալ ավելին
19 Օգս

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական աշխարհագրություն-Վ.Վ.Գրիգորյան,Ա.Ե.Ոսկանյան-2016

Կարդալ ավելին
19 Օգս

PUBLIC ADMINISTRATION THEORY AND HISTORY-Yu. Suvaryan, V.Mirzoyan, R. Hayrapetyan-2014

Կարդալ ավելին
23 Հնվ

Տնտեսական աշխարհագրություն

Կարդալ ավելին
23 Հնվ

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական աշխարհագրություն

Կարդալ ավելին
23 Հնվ

Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն

Կարդալ ավելին