Տնտեսագիտության տեսություն
19 Օգս

Տնտեսական ռիսկը, դրա գնահատումն ու կառավարումը-գլուխ 15

Կարդալ ավելին
19 Օգս

Տնտեսագիտություն.Մասնավոր և հասարակական ընտրություն- Ջ. Դ. Գոռթնի, Ռ. Լ. Ստոուպ-2003

Կարդալ ավելին
19 Օգս

Տնտեսագիտության տեսություն Ս. Ավետիսյան, Ռ. Թովմասյան

Կարդալ ավելին
19 Օգս

Տնտեսագիտության տեսություն Կիրակոսյան Գ. Ե. ,Խլղաթյան Ի. Ե.-2009

Կարդալ ավելին
19 Օգս

Տնտեսագիտության տեսություն Ի. Ե. Խլղաթյան-2004

Կարդալ ավելին
19 Օգս

Տնտեսագիտության տեսություն Գ. Հ. Խաչատրյան-2007

Կարդալ ավելին
19 Օգս

Տնտեսագիտության տեսության խնդիրների ժողովածու-Կ.Ներսիսյան,Հ.ՀԱրությունյան,Վ.Գյոլեցյան-2005

Կարդալ ավելին
19 Օգս

Տնտեսագիտության հիմնադրույթներ-Ս. Շ. Ստեփանյան, Ա. Ա. Համազասպյան-2007

Կարդալ ավելին
19 Օգս

Տնտեսագիտական բառարան Ա. Հ. Բայադյան-2014

Կարդալ ավելին
19 Օգս

Մրցակցությունը և մենաշնորհը Կ.Ներսիսյան-2009

Կարդալ ավելին