Մենեջմենթ
18 Օգս

Ֆինանսական Մենեջմենթ Վ. Ա. Վարդանյան

Կարդալ ավելին
18 Օգս

Ֆինանսական արդյունքների կառավարչական հաշվառումները Ս. Ծ. Ղազարյան 2006

Կարդալ ավելին
18 Օգս

Տվյալների կառավարում-2014

Կարդալ ավելին
18 Օգս

Մենեջմենթ-Պիտեր Դրուկեր

Կարդալ ավելին
18 Օգս

Մենեջմենթ Խ. Ա. Մխիթարյան 2004

Կարդալ ավելին
18 Օգս

Հանրային կառավարման տեսություն և պատմություն Յու. Սուվարյան, Վ. Միրզոյան -2013

Կարդալ ավելին
18 Օգս

ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ Գ. Ա. ԳևՈՐԳՅԱՆ 2014

Կարդալ ավելին
18 Օգս

Կառավարչական գործունեության առանձնահատկությունների հոգեբանական նկարագիր-2015

Կարդալ ավելին
18 Օգս

Կառավարման հոգեբանության մի քանի հարցեր – Մ. Սահակյան 2015

Կարդալ ավելին
18 Օգս

Կառավարման հիմունքներ

Կարդալ ավելին