Գյուղատնտեսության էկոնոմիկա
16 Օգս

Экономика природопользования-Экономический аспект-Н.Е.СЕРДИТОВА-2006

Կարդալ ավելին
16 Օգս

Анализ хозяйственной деятельности предприятия-Савицкая Г. В.-2000

Կարդալ ավելին
20 Հնվ

Պլանավորման հիմունքները գյուղատնտեսական ձեռնարկություններում

Կարդալ ավելին
20 Հնվ

Պարենային անվտանգության ապահովման և աղքատության նվազեցման հիմնախնդիրների լուծման ուղիները ՀՀ-ում

Կարդալ ավելին
20 Հնվ

ՀՀ գյուղատնտեսական արտադրության զարգացման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները

Կարդալ ավելին
20 Հնվ

ՀՀ ագրոպարենային համակարգի հիմնախնդիրները և զարգացման ռազմավարությունը

Կարդալ ավելին
20 Հնվ

Հայաստանի գյուղատնտեսությունը և ագրովերամշակումը

Կարդալ ավելին
20 Հնվ

Խաղողի արտադրության, վերամշակման էկոնոմիկայի և մարքեթինգի հիմնահարցերը ագրարային բարեփոխումների անցումային փուլում

Կարդալ ավելին
20 Հնվ

Գյուղացիական տնտեսությունների կոոպերացումը, կառավարումը և կազմակերպումը

Կարդալ ավելին
20 Հնվ

Գյուղատնտեսության էկոնոմիկայի առարկան, նրա դասավանդման հիմնախնդիրները ներկա պայմաններում

Կարդալ ավելին