Աշխատանքի տնտեսագիտություն
16 Օգս

ՀՀ աշխատանքի շուկան և զբաղվածության պետական կարգավորումը-Ռ.Ս.Ղանթարչյան-2003

Կարդալ ավելին
16 Օգս

Արտագնա աշխատանքային միգրացիա.գնահատականներ և մտորումներ-2014

Կարդալ ավելին
16 Օգս

Աշխատանքի ցուցանիշների պլանավորում և վերլուծություն-Հ. Ս. Գրիգորյան, Ն. Ա. Սամվելյան-2009

Կարդալ ավելին
16 Օգս

Աշխատանքի վարձատրման կազմակերպումը ձեռնարկություններում Գլուխ 11

Կարդալ ավելին
16 Օգս

Աշխատանքի շուկան և աշխատավարձի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում-Ֆ.Ն.Մայիլյան-2005

Կարդալ ավելին
16 Օգս

Աշխատանքի նորմավորում-Մ. Ե.Պետրոսյան-2007

Կարդալ ավելին
16 Օգս

Աշխատանքի կազմակերպում-Ս.Պողոսյան-2000

Կարդալ ավելին
16 Օգս

Աշխատանքի և աշխատավարձի հաշվառում

Կարդալ ավելին
16 Օգս

Աշխատանքի արտադրողականությունը Գլուխ 10

Կարդալ ավելին
16 Օգս

Աշխատաժամանակի ուսումնասիրման մեթոդները-Մ.Ասլանյան-2007

Կարդալ ավելին