Շրջակա միջավայր
2 Փտր

Շրջակա միջավայրի պահպանություն

Կարդալ ավելին
2 Փտր

Շրջակա միջավայրի մոնիտորինգ-2010

Կարդալ ավելին
2 Փտր

Շրջակա միջավայրի մոնիտորինգ

Կարդալ ավելին
2 Փտր

Հայաստանի կենսաբազմազանությունը և բնության հատուկ պահպանվող տարածքները

Կարդալ ավելին
2 Փտր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԲՆԱԿՄԻՋԱՎԱՅՐԵՐԸ

Կարդալ ավելին
1 Փտր

Բնօգտագործման էկոնոմիկա

Կարդալ ավելին
1 Փտր

Բնության պահպանության հիմունքները

Կարդալ ավելին
1 Փտր

Բնապահպանության հիմունքներ

Կարդալ ավելին
1 Փտր

Բնապահպանական կենսատեխնոլոգիաներ

Կարդալ ավելին
1 Փտր

Բնական ռեսուսների մոնիթորինգ և կադաստր

Կարդալ ավելին