Էկոլոգիա
20 Օգս

Էկոլոգիական անվտանգության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում-Ս.Գևորգյան-2014

Կարդալ ավելին
20 Օգս

Բնակչության պաշտպանությունը ռադիոակտիվ նստվածքներից-Ա.Կ.Սուդակով

Կարդալ ավելին
20 Օգս

Ագրոէկոլոգիա-Է.Մ.Հայրապետյան,Ա.Վ.Շիրինյան-2003

Կարդալ ավելին
1 Փտր

Շրջակա միջավայրի պահպանություն և ագրոէկոլոգիա

Կարդալ ավելին
1 Փտր

Էկոլոգիայի հիմունքներ

Կարդալ ավելին
1 Փտր

Էկոլոգիական մենեջմենթ

Կարդալ ավելին
1 Փտր

Էկոլոգիական անվտանգություն

Կարդալ ավելին
1 Փտր

ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ

Կարդալ ավելին