Բանկային իրավունք
27 Փտր

Փողի շուկա-Բանկային համակարգը և դրամավարկային քաղաքականությունը-Վ.Օրդուխյան

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Փոխարժեքի դերը դրամավարկային քաղաքականության մեջ-Տ.Սարգսյան-2008

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Վարկային գործառնությունները-Ա.Անդրեասյան-2003

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Կորպորատիվ արժեթղթերը և դրանց ձևերը-Գ.Վ.Ավագյան

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Կորպորատիվ արժեթղթերը և դրանց ձևերը-Գ.Վ.Ավագյան

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Դրամաշրջանառության կայունացման մեթոդները-Հ.Վ.Պիվազյան-2010

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Բանկային կառավարման հիմունքներ-Գ.Ասրյան-2003

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Բանկային իրավունք-2008

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Բանկային գործ -Վ.Բաբայան-2003

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Արտարժութային գործառնություններ-Ա.Գյուլումյան-2003

Կարդալ ավելին