Կրիմինալոգիա
27 Փտր

ՀՀ կրիմինալ վիկտիմիզացիայի վիճակի շուրջ -Ա.Գաբուզյան-2007

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Հանցավորության նկատմամբ վախը և վիկտիմիզացիան ՀՀ-ում- Ա.Մարգարյան -2005

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Հանցավոր վարքագծի մոտիվացիա -2017

Կարդալ ավելին
27 Փտր

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԵՂՎՈՂ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ -Ա.Ռ.Մարգարյան-2017

Կարդալ ավելին
27 Փտր

СТРУКТУРА МОЛОДЕЖНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В АРМЕНИИ. – ТИГРАН СИМОНЯН-2006

Կարդալ ավելին
27 Փտր

ОСНОВНАЯ КОНЦЕПЦИЯ МЕХАНИЗМА СОВЕРШЕНИЯ МАССОВЫХ БЕСПОРЯДКОВ. – АНАТОЛИЙ КУСТОВ, ВАГЕ ЕНГИБАРЯН-2008

Կարդալ ավելին
27 Փտր

О НЕКОТОРЫХ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЯХ НАСИЛЬСТВЕННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ. СЕРГЕЙ АРАКЕЛЯН-2007

Կարդալ ավելին
27 Փտր

МОЛОДЕЖНАЯ ЖЕНСКАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ В РА. – ТИГРАН СИМОНЯН-2000

Կարդալ ավելին
27 Փտր

ИСТОКИ И ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕРМИНАЦИИ НАСИЛЬСТВЕННОГО ПРЕСТУПНОГО ПОВЕДЕНИЯ В РА. – СЕРГЕЙ АРАКЕЛЯН-2009

Կարդալ ավելին