Քաղաքացիական իրավունք
24 Փտր

Քաղաքացիական իրավունքի խնդիրներ – 2017

Կարդալ ավելին
24 Փտր

ՀՀ քաղաքացիական իրավունք-2011

Կարդալ ավելին
24 Փտր

Հայցի ապահովումը քաղաքացիական դատավարությունում-Ս.Մեղրյան -2020

Կարդալ ավելին
24 Փտր

Կորպորացիայի հիմնադրման կապակցությամբ առաջացող կորպորատիվ իրավահարաբերությունների առանձնահատկությունները -Վ.Ավետիսյան-2005

Կարդալ ավելին
24 Փտր

Կորպորատիվ կառավարման ընդհանուր բնութագիրը- Վ.Ավետիսյան -2006

Կարդալ ավելին
24 Փտր

Գյուղատնտեսական կոոպերատիվների դերը շուկայական հարաբերություններում- Տ.Բարսեղյան-2007

Կարդալ ավելին
24 Փտր

Անձի պատվի, արժանապատվության և գործարար համբավի քաղաքացիաիրավական պաշտպանությունը- Տ.Բարսեղյան -2010

Կարդալ ավելին
24 Փտր

Проблемы совершенствования положений гражданского кодекса Республики Армения. Т.Барсегян -1998

Կարդալ ավելին
24 Փտր

ՀՀ քաղաքացիական իրավունք. Սեփականության իրավունք-Դ.Սերոբյան-2018

Կարդալ ավելին
24 Փտր

Հհ քաղաքացիական իրավունք սեփականության իրավունք -Դավիթ Մարատի Սերոբյան -2018

Կարդալ ավելին