Վարչական իրավունք
27 Փտր

Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսդրության բարեփոխումների հիմնահարցերը – թիվ 1 – Եղյան- 2014

Կարդալ ավելին
27 Փտր

ՊԱՐՏԱՊԱՆԻ ԳՈՒՅՔԻ ՎՐԱ ԲՌՆԱԳԱՆՁՈՒՄ ՏԱՐԱԾԵԼԸ` ՈՐՊԵՍ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԱՐԿԱԴԻՐ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԻՋՈՑ -Դալլաքյան Վ.Կ.-2015

Կարդալ ավելին
27 Փտր

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ -2014

Կարդալ ավելին
27 Փտր

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ Վ.Դալլաքյան -2005

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Կատարողական վարույթում արգելադրված գույքի իրացման որոշ հարցեր – թիվ 1 – Վ.Դալլաքյան- 2014

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Կանթեղ -2014

Կարդալ ավելին
27 Փտր

ՀՀ ընդհանուր վարչական իրավունք-2011

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Unlocking Constitutional and Administrative Law -2014

Կարդալ ավելին