Քաղաքացիական դատավարություն
27 Փտր

Անչափահասների գործերով ծաշտծանի և օրինական ներկայացուցչի մասնակցությունը քրեական դատավարությանը – թիվ 4 – Ս.Դիլբանդյան- 2010

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Քաղաքացիական և վարչական դատական ենթակայությունը որոշելու չափանիշները – թիվ 2 – Ս.Մեհրյան- 2010

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Քաղաքացիական դատավարությունում ապացուցման պարտականության բովանդակությունը – թիվ 2 – Ս.Մեհրյան- 2011

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Վերաքննիչ բողոքարկման կարգը խախտելու քաղաքացիադատավարական հետևանքները-Վ. Հովհաննիսյան

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Վերաքննիչ բողոքարկման իրավունքի օբյեկտը քաղաքացիական դատավարությունում-Վ.Հովհաննիսյան-2007

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Վարկային պայմանագիր հասկացությունը և դրա առանձնահատկությունները – թիվ 1 – Տ.Մարկոսյան- 2010

Կարդալ ավելին
27 Փտր

ՊԱՐԶԵՑՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ-Ս.Գ.ՄԵՂՐՅԱՆ -2020

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտերի վերանայման վարույթի էությունը և նշանակությունը – թիվ 3 – Տ.Մարկոսյան- 2012

Կարդալ ավելին
27 Փտր

Նոր երևան եկած հանգամանքներով դատական ակտերի վերանայման բողոքի քննության դատավարական կարգը – թիվ 2-3 – Տ.Մարկոսյան- 2013

Կարդալ ավելին
27 Փտր

ՆՈՐ ԵՐԵՎԱՆ ԵԿԱԾ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐՈՎ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ-Տ.ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ -2010

Կարդալ ավելին