Դեղագիտություն, դեղաբանություն և կլինիկական դեղաբանություն
8 Հլս

Клиническая фармакология и фармакотерапия-Белоусов Ю.Б.-2010

Կարդալ ավելին
8 Հլս

Բժշկական և դեղագործական ապրանքագիտություն- Մ. Հ. Սիմոնյան, Ա. Բ. Բարսեղյան 2016

Կարդալ ավելին
8 Հլս

Կլինիկական դեղաբանություն 2011

Կարդալ ավելին
8 Հլս

Կլինիկական դեղաբանություն-2011

Կարդալ ավելին
8 Հլս

Հեղուկ դեղաձևեր – Ա. Հովհաննիսյան-2016

Կարդալ ավելին
8 Հլս

Ընդհանուր դեղագիտական քիմիա.Անօրգանական դեղապատրաստուկներ- Ռ. Հ. Հակոբյան-1995

Կարդալ ավելին
8 Հլս

Ընդհանուր դեղագիտական քիմիա.Անօրգանական դեղապատրաստուկներ – Ռ. Հ. Հակոբյան-1995

Կարդալ ավելին
8 Հլս

Դեղերի անհամատեղելիությունը – Ռ. Հակոբյան-1992

Կարդալ ավելին
8 Հլս

Դեղագիտական քիմիա Ռ. Հ. Հակոբյան-2010

Կարդալ ավելին
8 Հլս

Կենդանական ծագման դեղահումք

Կարդալ ավելին