Անատոմիա և ֆիզիոլոգիա
8 Հլս

Շնչառության ֆիզիոլոգիայի հիմունքները – Ա.Վարոսյան

Կարդալ ավելին
8 Հլս

ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆԱՏՈՄԻԱ

Կարդալ ավելին
8 Հլս

Մարդու ֆիզիոլոգիայի հիմունքներ

Կարդալ ավելին
8 Հլս

Առաջադրանքներ և իրավիճակային խնդիրներ ֆիզիոլոգիայից-Ծ.Ադամյան-2014

Կարդալ ավելին
8 Հլս

Անատոմիա

Կարդալ ավելին
8 Հլս

Ախտաբանական ֆիզիոլոգիա-Ս.Մ.Մինասյան,Ս.Հ.Սարգսյան, Հ.Տ.Աբրահամյան-2014

Կարդալ ավելին
8 Հլս

Физиология человека-Г.И.Косицкого-1985

Կարդալ ավելին
8 Հլս

Атлас секционнойй анатомии-Torsten B.Moeller

Կարդալ ավելին
8 Հլս

Textbook of Medical Physiology-Guyton and Hall 2016

Կարդալ ավելին
8 Հլս

Mc’Minns Color atlas of head and neck anatomy 2004

Կարդալ ավելին