Բժշկական գիտություններ
19 Հլս

Քիմիայի և դեղագիտության համառոտ հանրագիտարան-Ռ.Հ.Հակոբյան-2016

Կարդալ ավելին
19 Հլս

Սպիտակուցների կառուցվածքն ու ֆունկցիաները

Կարդալ ավելին
19 Հլս

Ջրերի մաքրումը մակերևութային ակտիվ նյութերից-Լ.Ռ.Հարությունյան,Գ.Պ.Փիրումյան-2014

Կարդալ ավելին
19 Հլս

Որոշ դեղանյութերի քիմիաթունաբանական բնութագիր-Կ.Պետրոսյան-2016

Կարդալ ավելին
19 Հլս

Որոշ դեղանյութերի քիմիաթունաբանական բնութագիր-Կ.Պետրոսյան-2016

Կարդալ ավելին
19 Հլս

Մոլեկուլային ֆլուորեսցենցիայի հիմունքները-Շ.Ա.Մարգարյան,Կ.Ռ.Գրիգորյան-2017

Կարդալ ավելին
19 Հլս

Մոլեկուլային կինետիկ տեսություն, նրա հիմնական դրույթները Յու.Բաբայան

Կարդալ ավելին
19 Հլս

Կենսաօրգանական քիմիա-2012

Կարդալ ավելին
19 Հլս

Թունաբանական քիմիայի գործնական աշխատանքներ-Կ.Ս.Մարգարյան,Լ.Տ.Սողբաթյան-2018

Կարդալ ավելին
19 Հլս

Կենսաակտիվ պոլիմերներ-Ն.Ա.Դուրգարյան-2016

Կարդալ ավելին