Մաթեմատիկա և ֆիզիկա
20 Օգս

Օպտիմիզացիայի մեթոդներ-Ռ.Խաչատրյան-2014

Կարդալ ավելին
20 Օգս

Տեղեկատվական համակարգեր և տեխնոլոգիաներ-Ս.Գյուլումյան,Ա.Գալանտերյան,Մ.Պողոսյան-2016

Կարդալ ավելին
20 Օգս

Վերլուծական երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ-Գ.Գ.Ղազարյան-2015

Կարդալ ավելին
20 Օգս

Պինդ մարմնի ֆիզիկայի ներածություն-Ա.Ա.Կիրակոսյան-Մաս-2-րդ-2015

Կարդալ ավելին
20 Օգս

Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք-Գ.Գ.Գևորգյան,Լ.Հ.Գալստյան-2014

Կարդալ ավելին
20 Օգս

Մաթեմատիկա-1-ին մաս-Ռ. Օհանյան-2013

Կարդալ ավելին
20 Օգս

Հետազոտությունների ճառագայթային մեթոդներ-Գ.Հ.Հովհաննիսյան-2017

Կարդալ ավելին
20 Օգս

Հավանականությունների տեսության խնդրագիրք-Ն.Գ.Ահարոնյան,Ե.Ռ.Իսրայելյան

Կարդալ ավելին
20 Օգս

Հաշվարկելիության բարդության տեսության հիմնադրույթները-Ա.Ա.Չուբարյան,Հ.Գ.Մովսեսյան,Ս.Մ.Սայադյան-2017

Կարդալ ավելին
20 Օգս

Կոնդենսացված միջավայրերի հետ իոնացնող ճառագայթման փոխազդեցության ֆիզիկական հիմունքները-Վ.Վ.Հարությունյան-2015

Կարդալ ավելին