Քաղաքական ուսմունքները նորագույն ժամանակներում-Ա.Մանուկյան-2015