Սահմանադրական մշտադիտարկում -Գ.Գ. Հարությունյան -2016