Հանցագործությամբ տուժողին պատճառված բարոյական վնասի հարթման եղանակները-Ա.Դիլբանդյան