Կտակների գրանցման միջազգային համակարգը – Ա.Հայկյանց -2008