Բույսերի կենսաքիմիա-Ա.Ա.Աղաջանյան, Ա.Հ.Թռչունյան-2017