ԱՊԱՑՈՒՑՈՒՄԸ ԵՎ ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ-Ս.Մեղրյան-2020