ՀԱՅՑԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ-Ս.ՄԵՂՐՅԱՆ-2020