Ֆինանսական գործունեության իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում-Գ.Ա.Սուքիասյան-2000