Կորպորատիվ արժեթղթերը և դրանց ձևերը-Գ.Վ.Ավագյան-2002