Ֆրանչայզինգի պայմանագրի դադարման առանձնահատկությունները – թիվ 1-2 Գ.Բեքմեզյան 2012