Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ-Լ.Հ.Բադանյան-2007