Քաղաքացիական և վարչական դատական ենթակայությունը որոշելու չափանիշները – թիվ 2 – Ս.Մեհրյան- 2010