Քաղաքացիական դատավարությունում ապացուցման պարտականության բովանդակությունը – թիվ 2 – Ս.Մեհրյան- 2011