Փոքր բաց տնտեսության մակրոմոդել ՀՀ-ան տնտեսության համար-Ա.Մկրտչյան