Փոքր բաց տնտեսության մակրոմոդել Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության համար-Աշոտ Մկրտչյան