Փոխարժեքի դերը դրամավարկային քաղաքականության մեջ-Տ.Սարգսյան-2008