Տնտեսության վերլուծության մաթեմատիկկան եղանակները-Մաս 1