Տնտեսական պատմություն- Լ. Անանյան, Լ.Պերոսյան-2005