Տնտեսական աշխարհագրություն-Իկ.Մարգարյան,Մ.Մանասյան-2004