Տնտեսագիտության տեսություն Ս. Ավետիսյան, Ռ. Թովմասյան